Грип та імунітет: як впливає реакція імунної системи на перебіг і наслідки захворювання

В останнє десятиліття велика увага приділяється імунопатогенезу інфекційних захворювань, а саме вплив механізмів імунного захисту не тільки на прогноз захворювання – одужання, формування ускладнень або летальний результат, але й участь у формуванні певних симптомів і синдромів у період захворювання.

Стосовно грипозної інфекції: швидкість появи і вираженість її проявів залежать не тільки від вірулентності вірусу грипу, а й від активності імунних факторів, які запускають систему захисно-пристосувальних реакцій для обмеження поширення, блокування внутрішньоклітинної реплікації вірусу грипу та його повної елімінації з організму людини.

Основні типи реакції імунної системи та їх характеристики

На даний час виділяють три типи реагування імунної системи на потрапляння в організм людини респіраторного патогена: гіперергічна, нормергічна та гіпоергічна.

Гіперергічна реакція імунної системи при грипі відповідальна за блискавичний характер перебігу захворювання та розвиток таких важких станів, як шок, синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ-синдром), гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), що супроводжується високими показниками летальності. При цьому спостерігаються порушення контролю імунної відповіді при зниженому інтерфероногенезі.

Читайте також: Тяжкість грипу та ГРВІ залежить від маси тіла

Нормергічна реакція імунної системи супроводжується легким або середньотяжким перебігом захворювання, яке завершується одужанням. Одним із важливих показників цього типу реагування є зниження до рівня норми на етапі реконвалесценції підвищеного в гострому періоді вірусного захворювання інтерферону-альфа.

Гіпоергічна реакція часто супроводжується розвитком бактеріальних ускладнень. В основі її розвитку лежить значно знижений інтерфероногенез, а також зменшені показники фагоцитозу.

Основні етапи імунної відповіді на вірусну інфекцію

Тип реагування імунної реакції на вірусне вторгнення залежить від цитокінів, не тільки від їх рівнів, а й від того, наскільки швидко вони включаються в імунну відповідь. Добре відомо, що відповідна реакція людського організму на впровадження інфекційного агента проходить декілька стадій з послідовним включенням реакцій клітинного і гуморального імунітету. Роль ініціаторів імунної відповіді належить респіраторним епітеліоцитам, які є мішенями для вірусу грипу. Вони запускають вроджені імунні реакції, основна роль серед яких відводиться системі інтерферонів, натуральним кілерам, моноцитам і дендритним клітинам. Центральне місце в системі противірусного захисту від вірусів ГРВІ належить системі інтерферонів, які є цитокінами, відповідальними в тому числі за запобігання повторному вірусному інфікуванню. Пізніше включаються гуморальні та клітинні реакції імунітету. Відомо, що антитіла до гемаглютиніну вірусу грипу є вірус-нейтралізуючими, а до вірусної нейрамінідази – блокують його поширення. Крім того, гуморальна імунна відповідь розвивається і на внутрішні білки вірусу грипу – NB і M2. Не менш важливу роль в противірусному захисті відіграє і секреторний імуноглобулін А (sIgA), який міститься в секретах слизових оболонок дихальних шляхів.

Як вірус грипу втручається в імунні реакції організму людини

Імунна система, залучена в боротьбу з вірусним агресором, зазнає його негативного впливу. Він проявляється утворенням вірусом різних супресорних факторів, токсичних продуктів, а також здатністю вражати імуноцити. Сьогодні добре вивчено пригнічуючий вплив вірусів грипу на вроджені імунні реакції, а саме систему інтерферонів. Основна роль в цьому належить вірусному білку NS1, який в інфікованій клітині блокує біохімічні реакції, що сприяють експресії генів інтерферонів I і III типів, а також цитокінів з опосередкованим противірусним впливом. Цей білок також пригнічує розпізнавання вірусної РНК. Інші білки вірусу грипу – PB2 і PB1 –F2, знижують синтез інтерферону-бета, а білок PA-X пригнічує експресію генів, що беруть участь в запуску клітинної імунної відповіді. Вірусний нуклеопротеїд блокує активність протеїнкінази R – найважливішого противірусного фактора, індукованого інтерферонами I і III типів.

Читайте також: Рекурентні респіраторні вірусні інфекції та імунодефіцитні стани: як не пропустити важку патологію

Таким чином, як пройде виниклий при грипі інфекційний процес і чим він завершиться, залежить від цілого комплексу чинників: вірулентності вірусу грипу і масивності інфікуючої дози, токсичності продуктів розпаду клітин, а також від типу реагування імунної системи. Очевидно, що найбільш сприятливою з точки зору прогнозу є нормергічний тип реакції, коли імунна відповідь буде адекватною і спрямованою на повну елімінацію інфекційного агента та відновлення пошкоджених тканин.

Навіщо лікарю знання про типи імунного реагування на вірусне вторгнення?

По-перше, це дозволить краще розуміти імунопатогенез грипозної інфекції, а значить прогнозувати результат захворювання у конкретного пацієнта. По-друге, припускаючи можливий розвиток клінічної ситуації при грипі, можливо планувати стратегію ведення захворювання. Якщо противірусну імунну відповідь організму людини складно підкоригувати, то цілком реально не допустити вірусного втручання в нього або мінімізувати його ризики.

Яка стратегія лікування вірусного захворювання дозволить уникнути негативного впливу вірусу грипу на імунну відповідь?

З цієї точки зору оптимальним є безпосередній вплив на вірус без втручання в імунну відповідь за допомогою прямих противірусних препаратів, які в якості мішені обирають вірусні ферменти, відповідальні за внутрішньоклітинну реплікацію вірусу грипу і поширення.

Такий багатосторонній пригнічуючий вплив на вірус грипу дозволяє більш повно заблокувати його і попередити негативну дію на імунну відповідь. Таку здатність має прямий противірусний препарат, що містить активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід. Його дія спрямована на ключові вірусні білки – РНК-полімеразу і нейрамінідазу.

Читайте також: Удар нижче пояса: як грип впливає на нирки

Таким чином, імунна відповідь на грипозну інфекцію – це складно влаштована система, що спрямована на позбавлення організму людини від вірусного втручання. Однак не завжди вона спрацьовує, а розлади в її роботі так само, як і негативний вплив самого вірусу грипу, підвищують ризик важкого перебігу і несприятливих наслідків захворювання.

Лариса Кузнєцова, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.