Тяжкість грипу та ГРВІ залежить від маси тіла

Останнім часом до переліку груп ризику щодо несприятливого перебігу і наслідків грипу додалася ще одна нозологія – ожиріння. Доведено, що люди з ожирінням відрізняються високою сприйнятливістю до вірусних агентів, яку пов’язують з розвитком метаболічної імуносупресії. З чим пов’язаний такий стан та як він позначається на імунному статусі – розглянемо в статті.

Дослідження виявили зниження при ожирінні противірусної імунної відповіді, що робить легеневу тканину сприйнятливою до вірусного пошкодження і приєднання вторинних бактеріальних інфекцій. Багато в чому це пов’язано з участю жирової тканини в підтримці запального процесу і підтверджується наявністю у хворих на ожиріння системних маркерів хронічного запалення низької інтенсивності, яке не пов’язане з інфекційними процесами.

Основні патогенетичні механізми участі жирової тканини в підтримці запального процесу

Сьогодні визнаним є факт взаємозв’язку хронічного запалення і ожиріння, що проявляється підвищеним рівнем прозапальних цитокінів у крові: фактора некрозу пухлини-альфа, С-реактивного білка, інтерлейкіну-6, інгібітора активатора плазміногену-1, моноцитарного хемотаксичного фактора-1, цитокін-трансформуючого фактора росту-бета, які володіють системним впливом. Їхнім джерелом є макрофаги, вони інфільтрують жирову тканину. Крім того, вважається, що жирова тканина функціонує як окремий ендокринний орган, в якому виробляється безліч біоактивних речовин, відомих як секретовані фактори жирової тканини або адипокіни. Вони володіють прозапальною (лептин, резистин, фактор некрозу пухлини-альфа) та протизапальною (адипонектин) активністю. У хворих з ожирінням посилюється експресія і секреція прозапальних цитокінів, що підтримують системне хронічне запалення в організмі. При цьому тривале існування хронічної активації імунної системи з часом призводить до виснаження резервних можливостей імунітету.

Читайте також: Грипозна пневмонія у дорослих: якою має бути стратегія захисту легенів?

У запуску багатьох патологічних процесів при ожирінні основна роль відводиться двом ключовим адипокінам: лептину та адипонектину. З лептином пов’язані численні ефекти на запальні та імунні реакції людського організму: він впливає на проліферацію та активацію Т-лімфоцитів, знижуючи їх кількість (лімфопенія), посилює вироблення прозапальних цитокінів. Підвищенням рівня лептину на тлі зменшення адипонектину пояснюється зниження адаптивної імунної відповіді на потрапляння в організм людини інфекційного агента. Зокрема, відповідь з боку Т- і В-лімфоцитів, які активуються внаслідок вторгнення вірусу, виявляється уповільненою і неповною. Крім того, на кількість і функціональний стан Т-лімфоцитів негативно впливають і підвищені на тлі ожиріння рівні жирних кислот, холестерину та інсуліну.

Вплив ожиріння на вірусне запалення в респіраторному тракті та легеневої тканини

Прозапальна спрямованість імунної відповіді при ожирінні відображається на респіраторному тракті та легеневій тканині. Зокрема, відбувається порушення міграції макрофагів в альвеоли при їх запаленні та зниження кількості альвеолярних макрофагів в легенях. При цьому спостерігається зниження вироблення прозапальних цитокінів при стимуляції альвеолярних макрофагів. Крім імунних розладів, на тлі ожиріння відбуваються порушення в самій системі дихання. Зокрема, знижується життєва ємність легень (ЖЄЛ), зменшується вентиляція легень і знижується газообмін у них.

Читайте також: Грип при цукровому діабеті: симптоми, що повинні насторожувати

Через недостатню ефективність противірусного захисту відбувається пролонгація періоду знаходження вірусу грипу в респіраторному тракті, що подовжує період вірусовиділення таким хворим практично вдвічі. Крім того, в період захворювання на грип вони відчувають більше вірусне навантаження порівняно з хворими на грип з нормальним індексом маси тіла.

Основні наслідки захворювання на грип у хворих з ожирінням

Унаслідок виникаючих на тлі ожиріння порушень у роботі респіраторної системи, які посилюються розвитком метаболічної імуносупресії та доповнюються пригнічуючим впливом вірусу грипу на імунну систему, у даної категорії пацієнтів захворювання на грип достовірно частіше обтяжується ураженням нижніх дихальних шляхів і легеневої тканини, що вимагає проведення лікування в умовах стаціонару. Виникнення первинної (вірусної) пневмонії та вторинних бактеріальних ускладнень може призводити до гострого пошкодження легенів, гострого респіраторного дистрес-синдрому, при яких високий ризик летального наслідку. Доведено, що ожиріння підвищує тривалість перебування у відділеннях інтенсивної терапії та тривалість штучної вентиляції легенів. При ожирінні третього ступеня ризик госпіталізації та смерті на тлі грипу практично подвоюється.

Читайте також: Грип і астма: у лікуванні головне не зволікати

Ще однією, не менш важливою проблемою ведення пацієнтів з ожирінням, є те, що змінений імунний статус у них є причиною низької ефективності вакцинопрофілактики грипу.

Основні переваги ранньої противірусної терапії при грипі у пацієнтів з ожирінням

З огляду на особливості противірусної імунної відповіді при ожирінні, яка в умовах хронічного системного запалення не може в повній мірі забезпечити боротьбу з вірусом грипу та ефективно протистояти йому, а також високий ризик розвитку важких ускладнень, таким хворим доцільно призначати противірусну терапію з перших днів захворювання на грип. При цьому важливо максимально швидко заблокувати вірусну реплікацію і не дати можливості вірусу проникнути в легені, що можливо при призначенні противірусних препаратів з прямим впливом на вірус грипу – наприклад, препаратів, що містять активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід. Його дія спрямована на два вірусних ферменти – нейрамінідазу і РНК-полімеразу. Пригнічення РНК-полімерази заблокує внутрішньоклітинну реплікацію і не дозволить утворитися великий армії вірусу, а пригнічення нейрамінідази стане перешкодою для поширення вірусного агента по респіраторному тракту. Такий подвійний ефект препаратів з рідким екстрактом протефлазіду може суттєво полегшити перебіг грипу у хворого з ожирінням, а також захистить його від приєднання вторинних бактеріальних ускладнень і розвитку життєзагрозливих станів.

Читайте також: Грип і гіпертонія: небезпечна співдружність

Таким чином, підвищення обізнаності про зв’язок ожиріння і тяжкого перебігу захворювання на грип поліпшить розуміння патологічних процесів в організмі хворого, і більш раннього призначення даній категорії пацієнтів прямих противірусних препаратів, в складі яких міститься діюча речовина – рідкий екстракт протефлазід.

Анатолій Чумак, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лікар-імунолог

 

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.