Грипозна пневмонія у дорослих

Грипозна пневмонія у дорослих: якою має бути стратегія захисту легенів?

Запалення легень є одним з найбільш частих і важких ускладнень грипу, яке супроводжується високою летальністю пацієнтів різного віку. Найбільш ранні прояви ураження вірусом грипу легеневої тканини реєструються протягом перших 3 діб після інфікування.

Пневмонія, що виникає на тлі грипу, має три клінічні форми: первинну (гостру інтерстиціальну та геморагічну), змішану вірусно-бактеріальну і вторинну бактеріальну. Зазначені три типи пневмонії, незважаючи на різний спектр етіотропних патогенів, мають той самий пусковий фактор – вірус грипу. Що відрізняє первинну грипозну пневмонію від запалення легенів бактеріальної і змішаної етіології, які сучасні тенденції в її поширеності, які особливі патоморфологічні зміни розвиваються при вірусному пошкодженні легеневої тканини, – розглянемо в статті.

Як вірус грипу впливає на легеневу тканину і що призводить до розвитку первинної пневмонії?

За частотою розвитку первинна грипозна пневмонія виникає відносно рідко, проте саме вона вважається найбільш важкою в прогностичному плані. Це обумовлено безпосереднім пошкоджуючим впливом вірусу грипу на легеневу тканину, внаслідок чого виникають порушення газообміну на рівні альвеол, що посилюється запальною відповіддю на патоген. Первинна пневмонія починається з інокуляції вірусної частки в пневмоцит (альвеолоцит).

Читайте також: Грип та хронічні захворювання: коли імунітет не рятує

Внаслідок цього в підслизовій основі альвеол виникає запалення і вторинний набряк, мікрокрововиливи і клітинна імунна реакція. Остання представлена ​​мононуклеарними клітинами і прогресує до залучення в процес поліморфноядерних нейтрофілів. Здатність вірусу грипу пошкоджувати ендотелій поряд з запуском імунних реакцій зумовлює підвищення проникності легеневих судин, що посилює набряк і призводить до внутрішньоальвеолярної облітерації та розвитку інтерстиціальної пневмонії, яка при тяжкому перебігу може спричинити набряк легенів і розвиток гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Клінічні прояви раннього вірусного пошкодження легенів і розвитку первинної пневмонії

Прояви первинної пневмонії виникають досить рано – на 3–5 добу захворювання на грип. Вірусне запалення легенів маніфестує з наростання проявів інтоксикаційного синдрому – посилення головного болю, міалгії, на тлі яких більш вираженими стають кашель і біль в горлі. Надалі спостерігається негативна динаміка цих симптомів, з’являються нові ознаки, що вказують на ураження тканини легенів: біль у грудях, задишка і ціаноз шкіри, кров’янисте мокротиння при кашлі. Можливі зміни психічного статусу – від збудження до сонливості. Гіпертермія зберігається більше 3 діб і не знімається прийомом стандартних доз жарознижуючих препаратів. Артеріальний тиск може бути знижений.

Сучасні тенденції в поширеності первинної грипозної пневмонії

Незважаючи на те, що з усіх трьох типів грипозного запалення первинна пневмонія виникає найбільш рідко, в останні десятиліття спостерігається тенденція до збільшення її поширеності. І це безпосередньо пов’язано зі зростанням питомої ваги людей з підвищеним ризиком розвитку вірусної пневмонії. Зокрема, на думку експертів, збільшення тривалості життя і виживання новонароджених створили додаткову популяцію з підвищеним ризиком вірусної пневмонії. Збільшення числа осіб з вродженими імунними порушеннями, а також тих, хто отримує імуносупресивну терапію, хворобо-модифікуючі гематологічні/імунологічні засоби при хронічних захворюваннях, призвело до формування категорії пацієнтів з первинними і вторинними імунодефіцитними станами. Сюди можна віднести і ВІЛ-інфікованих, а також осіб після трансплантації органів, які перебувають на тривалій імуносупресивній терапії. В цілому, на даний час вірусна пневмонія може виникати не тільки у хворих на грип молодих пацієнтів, а й у вищеперелічених осіб, яких відносять до груп підвищеного ризику.

Читайте також: Респіраторно-синцитіальна інфекція в осіб літнього віку: чому «дитяча інфекція» небезпечна?

Таким чином, роль вірусу грипу як пускового фактора в розвитку трьох типів пневмонії, також як і збільшення кількості людей, у яких ймовірність формування вірусної пневмонії, не кажучи про ризик несприятливого результату, вимагає від лікаря більш ретельного підходу не тільки щодо раннього виявлення вірусного ураження легень, але й по можливості максимального запобігання його розвитку.

Якою має бути стратегія захисту легенів від шкідливої ​​дії вірусу грипу?

Вона полягає в ранньому призначенні етіотропних противірусних препаратів з прямим пригнічуючим впливом на вірус грипу. Особливо це важливо в ситуаціях, коли є підозра на формування первинної пневмонії або хвора на грип людина належить до однієї з вищевказаних груп ризику. У таких ситуаціях доцільно відразу починати лікування із застосування противірусного препарату прямої дії до складу якого входить рідкий екстракт протефлазід. Блокуючий вплив діючої речовини протефлазід не обмежується лише  пригніченням нейрамінідази – ферменту, завдяки якому вірус грипу долає захисні бар’єри дихальних шляхів і досягає потрібних йому епітеліоцитів нижніх відділів респіраторного тракту, і за рахунок якого з ураженої клітини вивільняється багатомільйонне вірусне потомство. Його дія також направлена на РНК-полімеразу – фермент, що запускає процеси внутрішньоклітинної реплікації та «дає життя» вірусному потомству. Очевидно, що чим раніше буде призначений прямий противірусний препарат на основі рідкого екстракту протефлазід, тим менше число вірусів грипу зможе проникнути в пневмоцити і налагодити відтворення власних копій, а значить меншою буде шкідлива дія патогена на легеневу тканину.

Читайте також: Середні отити при ГРВІ у дітей: що краще – антибіотики чи тактика очікування?

Таким чином, раннє ушкодження легеневої тканини і розвиток первинної вірусної пневмонії – це важке ускладнення, результат якого вкрай несприятливий. Виникає воно як у молодих здорових пацієнтів, так і у осіб з обтяженим анамнезом. Тому попередження її розвитку і призначення з цією метою препаратів прямої противірусної дії є найбільш обґрунтованою лікувальною тактикою.

Вікторія Талько, д.м.н, професор, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ; експерт з питань імунології, вірусології, і радіобіології

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.