Грип та хронічні захворювання: коли імунітет не рятує

Грип відноситься до небагатьох захворювань, виникнення яких стає нелегким випробуванням як захисних механізмів, так і стану здоров’я всього організму людини. Наявність супутніх станів, які негативно позначаються на імунному статусі, – і важкий з ускладненнями перебіг грипозної інфекції людині гарантований. Про це переконливо свідчать дані статистики: під час пандемій грипу значно зростає питома вага летальних випадків у хворих, що мають хронічну супутню патологію.

Як грип впливає на перебіг і прогноз хронічних захворювань?

Серед всіх хронічних захворювань, комбінація грипу з якими здатна кардинально впливати як на перебіг супутнього стану, так і визначати прогноз грипу, виділяють найбільш несприятливі. Перш за все це патологія органів дихання, така як хронічна обструктивна хвороба легень та бронхіальна астма, коли зона ураження грипу та хронічного процесу збігається. Патогенетичною основою важкого перебігу грипу є порушений мукоциліарний кліренс, а також імунні розлади, які виникають на фоні хронічної патології: зниження вмісту IgA, зменшення вироблення гамма-інтерферону, порушення функціональної активності альвеолярних макрофагів. При серцево-судинних захворюваннях грип здатний посилювати розлади кровообігу і викликати гіпоксичні порушення, а також призводити до розладів в Т-клітинній ланці імунітету, змінюючи таким чином імунорегуляторний індекс і порушуючи імунну відповідь. У хворих з коронарною хворобою серця змінюється фагоцитарна функція клітин.

Читайте також: Парагрип у дітей: сучасні можливості профілактики та лікування вірусної інфекції

Наявність обмінних порушень, насамперед цукрового діабету, особливо якщо він з самого початку був суб- або декомпенсований, до захворювання на грип також обтяжують його перебіг, оскільки наявні мікроциркуляторні і гіпоксичні порушення негативно позначаються на стані хворого. Грип ускладнює перебіг і прогноз багатьох неврологічних хвороб (інсульт, епілепсія, деменція), захворювань крові – анемій через гіпоксичні порушення, хронічних захворювань печінки, включаючи цироз, внаслідок зниження синтетичної функції цього органу, а також при злоякісних новоутвореннях, коли ресурси організму людини, в тому числі і захисні сили, гранично виснажені.

Однак імунітет може страждати не тільки від наявності довгостроково існуючого захворювання. Дуже часто він піддається супресивному впливу призначуваних на тривалий період лікарських засобів для контролю цих станів. Це справедливо по відношенню до таких препаратів, як протипухлинні (цитостатики), нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), кортикостероїди, похідні моноклональних антитіл, антигістамінні засоби та антибіотики.

Як хронічні захворювання впливають на грип?

Підсумком довгоіснуючих хронічних захворювань є істотне зниження протиінфекційного захисту організму людини. У цій ситуації вірус грипу відчуває себе набагато впевненіше і знижує імунітет ще більше, а це значить, що вторинні бактеріальні ускладнення у хворих з хронічними захворюваннями виникають набагато частіше, набагато швидше і можуть ставати причиною госпіталізації. З відомих ускладнень грипу на перше місце виходять ураження нижніх дихальних шляхів. Це первинна грипозна пневмонія, яка ускладнює перебіг грипу в перші 24-72 години з моменту появи перших симптомів захворювання. Важкий перебіг вірусного запалення легенів пов’язаний з наростаючою дихальною недостатністю і нерідко приєднанням поліорганної недостатності. З 4 дня захворювання на грип можливий розвиток поєднаної вірусно-бактеріальної та вторинної бактеріальної пневмонії, коли до вірусу грипу приєднуються такі бактеріальні збудники, як Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (стрептококи групи А), Staphylococcus aureus та інші. Можливі й системні, або як їх ще називають позалегеневі ускладнення, грипу, до яких відносять міокардит і перикардит, міозити, менінгіти і енцефаліти. Іншими словами, не виключена ситуація, коли ускладнення грипу будуть нашаровуватися на декомпенсацію з боку хронічно хворого органу або системи організму.

Читайте також: Грип у похилому віці: як запобігти несприятливим наслідкам?

Беручи до уваги можливі важкі і нерідко фатальні події, що відбуваються при безпосередній участі вірусу грипу і зумовлені з його відома різні порушення в організмі людини, задаєшся питанням: невже не можна впоратися з вірусом або хоча б приглушити його активність, щоб наслідки були не такими плачевними? Адже кількість людей з хронічними захворюваннями набагато більше, оскільки не всі діагностуються на початкових етапах розвитку. Але це поки вірус грипу не з’явився і все не зруйнував.

Навіщо при хронічних захворюваннях потрібні противірусні препарати?

Отже, захворювання на грип у хворих з супутньою патологією вимагає особливої ​​уваги і своєчасного, а краще раннього призначення лікарем противірусних препаратів з прямим впливом на віруси, наприклад,  препарату, що містить діючу речовину протефлазід.  Дія препарату на віруси грипу багатогранна і включає не тільки інгібування нейрамінідази – головного ферменту, за допомогою якого вірус добирається до потрібних йому епітеліальних клітин дихальних шляхів, а також забезпечує собі і своєму потомству вихід з неї, а й блокування РНК-полімерази – ферменту, який перелаштовує внутрішньоклітинні синтетичні механізми під потреби вірусу і здійснює копіювання генетичної інформації для його численних копій. Завдяки такому всебічному пригнічувальному впливу на ферменти вірусу грипу останньому створюються перешкоди для ураження органів дихання і розвитку захворювання, які йому важко подолати. Пацієнту з обтяженою супутньої хронічної патологією вкрай важливо пройти курс противірусної терапії до кінця, інакше вірус грипу буде переможений лише частково і зможе швидко надолужити згаяне. Дозу препарату з діючою речовиною протефлазід підбирають виходячи з віку пацієнта, наявності супутніх захворювань і стану імунних сил. Тривалість лікування грипу залежить від тяжкості його перебігу і може займати від 5 до 14 днів. При значному ослабленні захисних сил його застосування можна продовжити до 1 місяця в профілактичних дозах.

Читайте також: Риновірусна інфекція у дітей: сучасні можливості профілактики та лікування

Таким чином, безпосередній вплив на вірус грипу дозволить уникнути багатьох бід при хронічних захворюваннях. Виходячи з цього, призначення прямого противірусного препарату з діючою речовиною протефлазід дозволить своєчасно втрутитися в вірусне розмноження і полегшити перебіг та наслідки захворювання на грип у цієї категорії пацієнтів.

Лариса Кузнєцова, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

2 thoughts on “Грип та хронічні захворювання: коли імунітет не рятує

  1. За відсутності культури профілактики та своєчасної діагностики, купа людей в Україні мають хронічні захворювання. Тому обов’язково треба призначати таким пацієнтам противірусну терапію при грипі, щоб зменшити вірусне навантаження та полегшити перебіг захворювання.

  2. Думаю, що саме акцент на противірусній активності має перспективу в зменшення ускладнень та рецидивісти орвіі

Comments are closed.

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.