ГРВІ у пацієнтів зі зниженою вагою: особливості захворювання та лікування

ГРВІ у пацієнтів зі зниженою вагою: особливості захворювання та лікування

Давно відомо, що вага людини впливає на її імунний статус. Численні дослідження та клінічні спостереження, присвячені епідемії XXI століття – ожирінню, призвели до того, що на даний час надмірна маса тіла не розглядається виключно в розрізі метаболічних порушень і пов’язаних з ними соматичних захворювань, але й є причиною імунних розладів.

Весь цей час в тіні залишалася інша сторона проблеми з вагою, а саме дефіцит маси тіла, а її впливу на імунний статус у дорослих та осіб похилого віку приділялося не так багато уваги. Краще ця проблема вивчена у дітей, у яких дефіцит маси тіла і пов’язані з ним імунні порушення асоціюються з підвищеною сприйнятливістю до інфекційних факторів, що і пояснює високу частоту інфекційних захворювань, насамперед на гострі респіраторні вірусні інфекції.

А який стан справ у дорослих зі зменшеним індексом маси тіла? Адже якщо ожиріння пов’язане з ризиком більш важких захворювань, можливо і дефіцит маси негативно впливає на здоров’я людини. Що сьогодні відомо про вплив дефіциту маси тіла на імунний статус – обговоримо в статті.

Взаємозв’язок між вагою дорослої людини і негативним впливом на здоров’я

Сьогодні в численних дослідженнях на цю тему показано, що як надлишок маси (ожиріння), так і її дефіцит пов’язані з численними ризиками для здоров’я. Деякі епідеміологічні дані припускають, що маса тіла асоційована зі ступенем ризику інфікування, а також вона впливає на тяжкість перебігу та наслідки захворювання. Утворюється U-подібна залежність між вагою та інфекційною сприйнятливістю, де нормальна вага асоціюється з найнижчим ризиком зараження у більшості дорослих.

Читайте також: Дослідження противірусної активності діючої речовини протефлазід щодо коронавірусів, включаючи SARS-CoV-2

Інтерпретація отриманих в клінічних дослідженнях даних у пацієнтів з недостатньою масою тіла представляє певні складності, оскільки дефіцит ваги вважається гетерогенним станом, який визначається і у здорових, і у пацієнтів на тлі хронічних захворювань, недоїдання, а також при розладах харчової поведінки.

Дефіцит маси тіла та імунний захист дорослої людини під час ГРВІ

Сьогодні встановлено ризики, зумовлені недостатньою масою тіла (показник індексу маси тіла нижче 18,5) і пов’язані з ослабленням імунної відповіді при різних інфекційних захворюваннях, в тому числі й ГРВІ. Наявність анамнестичних даних про зниження ваги асоціюється, як правило, з поганим клінічним прогнозом і несприятливими наслідками. Так, якщо захворювання на грип виникає у людини з недостатньою вагою, енергетичних запасів її організму може бути недостатньо для забезпечення підвищеної потреби в енергії на фоні зниженого апетиту.

Читайте  також: Ускладнення постгрипозних пневмоній: чи можливо запобігти їхньому розвитку

Білково-енергетична недостатність на даний час є найбільш поширеною причиною дефіциту маси тіла в усьому світі. Вона визнана фактором, що провокує інфекційні ураження, в тому числі й вірусні інфекції респіраторного тракту. У той самий час сама інфекція може негативно відображатися на нутритивному статусі. Такий взаємообтяжуючий вплив пов’язаний з розвитком імуносупресії.

Білково-дефіцитна недостатність призводить до лімфопенії, зниження проліферативної активності лімфоцитів у відповідь на виникаючу при ГРВІ і грипі антигенну стимуляцію, зменшення активності цитотоксичних Т-лімфоцитів і зниження продукції цитокінів.

Крім того, білково-енергетична недостатність чинить виражений негативний вплив на вроджений імунітет. Позначається вона і на швидкості елімінації вірусного агента з бронхолегеневої системи людини, що підвищує ризик розвитку важких пневмоній з летальним наслідком. З урахуванням цих даних, експертами був зроблений висновок про те, що втрата ваги може бути критерієм імунної дисфункції, пов’язаної з білково-енергетичним дефіцитом.

Читайте також: Метаболічний синдром є фактором ризику тривалого і ускладненого перебігу ГРВІ

У той самий час відновлення нормального (збалансованого за основними нутрієнтами) харчування з оптимальним споживанням білка і мікроелементів сприятливо позначається на проліферативній активності Т-лімфоцитів, синтезі IL-2, антитілоутворенні, активності NK, і супроводжується зниженням частоти інфікування.

Відомо, що вікові зміни негативно позначаються на імунному статусі людини, підвищуючи ризик інфікування. Показано, що при старінні зменшується кількість лімфоцитів і відбуваються вікові зрушення від наївних Т-лімфоцитів в бік Т-клітин пам’яті, що може бути причиною зниження індуцибельної Т-клітинної відповіді. Зменшується також й індуцібельна NK-відповідь. Тому вік вважається фактором ризику важких і ускладнених респіраторних вірусних інфекцій.

Читайте також: Грип і небезпечний цитокіновий шторм: причини і наслідки

Проте, вплив віку на імунний статус багатоплановий, особливо у здорових осіб літнього віку, що дало привід для пошуку додаткових чинників, які пояснюють відмінності в частоті, тяжкості перебігу та наслідках інфекційних захворювань.

В якості одного з таких факторів було визначено нутрітивний статус. Так, якщо у пацієнта є відхилення в масі тіла, то цей ризик істотно зростає, причому дефіцит ваги чинить більш значущий вплив, ніж його надлишок.

Таким чином, на даний час вважається, що інфекційне захворювання пов’язане зі збільшенням потреби в енергії, тоді як зниження апетиту, навпаки, сприяє її зниженню.

Отже, недостатня вага може сприяти поганому прогнозу інфекції, посилюючи дефіцит енергії, тим самим задоволення метаболічних вимог імунної відповіді на інфекцію стає складно здійсненним завданням. Адже, як було показано, активація клітинного імунітету супроводжується посиленим споживанням глюкози, а білок необхідний Т-лімфоцитам для підтримки проліферації, диференціації, а також для синтезу цитокінів.

Читайте також: Удар нижче пояса: як грип впливає на нирки

ГРВІ та грип супроводжуються зниженим апетитом аж до його відсутності, що імовірно опосередковується впливом цитокінів і хемокінів. Існує думка, що втрата ваги на тлі хвороби та її відновлення слугують індикаторами тяжкості перебігу інфекції.

Аналіз втрати ваги під час сублетальної інфекції грипу показує, що відновлення маси тіла супроводжується максимальною CD8 + Т-клітинною відповіддю і вірусним кліренсом. Загалом, чинники вродженого і клітинного імунітету більш чутливі до змін нутрітивного статусу, ніж гуморального.

Профілактика ГРВІ у пацієнтів з недостатньою вагою

Для цього необхідно пояснювати пацієнтам важливість повноцінного і збалансованого за основними нутрієнтами харчування для їх здоров’я та імунного захисту. Як показують дослідження, адекватний нутрітивний статус знижує ризик важких інфекцій, до яких відноситься грип, у осіб похилого віку.

Не менше уваги потрібно приділяти лікуванню у таких пацієнтів ГРВІ з призначенням етіотропної терапії. Оскільки при дефіциті ваги спостерігається імуносупресія, прямий вплив на вірус має вирішальне значення в ефективності проведеної терапії. Полімішеневою дією при ГРВІ володіють флавоноїдвмісні препарати, що містять активну (діючу) речовину рідкий екстракт протефлазід. Їх дія пов’язана з блокуванням ДНК і РНК-полімераз – ключових ферментів внутрішньоклітинної реплікації вірусів, що дозволяє знизити метаболічні запити імунних механізмів на боротьбу з вірусною інфекцією.

Таким чином, в лікуванні пацієнтів з ГРВІ та грипом, крім широко відомих факторів ризику необхідно враховувати і дефіцит ваги, який може негативно позначатися на імунному статусі та бути причиною імуносупресії.

Вікторія Талько, д.м.н, професор, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ; експерт з питань імунології, вірусології, і радіобіології

 

 

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.