Малюки зі збільшеним тимусом частіше хворіють на ГРВІ

Вилочкова (загруднинна) залоза, або тимус – це центральний орган імунної системи, в якому відбувається розвиток Т-лімфоцитів.

В тимусі клітини, що надійшли з кісткового мозку (претимоцитів), проходять стадію диференціювання в зрілі Т-лімфоцити, після чого залишають вилочкову залозу і розселяються по вторинним лімфоїдним органам (лімфатичні вузли, лімфоепітеліальне глоткове кільце і інші), де на них лягає роль щодо реалізації імунного захисту щодо певних антигенів.

З моменту народження, коли організм дитини стикається з високим антигенним навантаженням, вилочкова залоза бере на себе роль «навчального полігону» для незрілих (наївних) Т-лімфоцитів. Тому в дитячому віці гіперплазія тимуса вважається фізіологічним станом, що не вимагає медичного втручання.

Особливості вилочкової залози (тимуса)

Однак збільшення маси і об’єму вилочкової залози понад вікову норму, навіть при збереженні нормальної гістологічної структури тимуса, може нести в собі потенційні ризики для здоров’я дитини і бути причиною зміненого перебігу захворювань у ранньому дитинстві.

Особливо це проявляється у дітей, які зазнали впливу численних негативних чинників у внутрішньоутробному періоді. Йдеться про патологічний перебіг вагітності (гестози в I і II триместрах, порушення фетоплацентарного кровообігу з формуванням хронічної гіпоксії плода) і пологів, при наявності у матері соматичної патології (наприклад, нефропатій) та інфекційних захворювань.

Читайте також: Нейротоксикоз під час ГРВІ у дітей: які механізми запускають віруси

В такому випадку у дитини діагностується вроджена тимомегалія (або стійка гіперплазія вилочкової залози), яка розглядається в якості одного з проявів поєднаного ураження нервової, ендокринної та імунної систем. З цим пов’язана висока схильність таких дітей в ранньому віці до вірусних, алергічних, аутоімунних і ендокринних (дисбалансу гормонів гіпофіза, щитовидної залози і надниркових залоз) захворювань.

Крім того, наявність перерахованих вище станів може вказувати на недостатність клітинної ланки імунітету, що узгоджується з сучасними поглядами щодо контролю Т-клітинної ланки імунітету, який формується тимусом, над розвитком цих захворювань, у тому числі, імуно-ендокринного генезу.

Як віруси ГРВІ впливають  на вилочкову залозу у дітей

Накопичені за останні роки дані свідчать про суттєвий вплив інфекційних агентів на дозрівання і міграцію Т-лімфоцитів в периферичні лімфоїдні утворення. Стосується це багатьох вірусів, в тому числі і окремих представників сімейства ГРВІ. Внаслідок їх прямого або опосередкованого впливу можлива атрофія тимуса, що змінює відповідь клітинної ланки імунітету і подовжує терміни ерадикації збудників захворювання.

Можливо також зміна активності периферичних Т-лімфоцитів з формуванням толерантності (тобто нечутливості) до окремих інфекційних агентів, що сприяє переходу інфекційних процесів в хронічну форму. Крім того, відзначається і зміна ними вироблення прозапальних цитокінів в бік посилення, що позначається на ступені вираженості запальної реакції на кшталт «цитокинового шторму».

Зокрема, продемонстрована здатність високовірулентних штамів вірусів грипу (H7N7, H5N1 і H1N1v) інфікувати дендритні клітини дихальних шляхів, а після міграції останніх разом з вірусом в тканину тимуса вносити зміни в презентацію антигену, що є важливим етапом нормального диференціювання Т-лімфоцитів.

Крім того, в експерименті показано, що інфікування вірусом грипу A може викликати атрофію тимуса, що призводить до підвищеного апоптозу Т-лімфоцитів тимуса і пригнічення їх проліферації, що реалізується під впливом синтезованого натуральними кілерами (NK-клітини) інтерферону IFN-γ.

У дітей раннього віку з важким перебігом респіраторно-синцитіальних інфекції встановлено негативний вплив збудника на перебудову рецепторів Т-клітин тимуса; цей показник рекомендовано використовувати в якості маркера активності тимуса і як фактора ризику тяжкості захворювання.

ГРВІ у дітей із вродженою тимомегалією 

Це пов’язано з комплексом факторів. По-перше, у таких дітей можуть бути присутніми симптоми здавлення і зміщення органів, близько розташованих до збільшеної вилочкової залозі. У зоні ризику опиняються повітроносні шляхи, що призводить до приєднання до запальних явищем симптомів констрикції. Такі діагнози як констриктивний ларинготрахеїт, обструктивний бронхіт частіше встановлюються дітям з тимомегалією. По-друге, у них визначаються імунодефіцитні стани, а також гормональні порушення.

Всі перераховані фактори сприяють зміненому перебігу ГРВІ, на тлі якого частіше виникають бронхолегеневі ускладнення.

Особливості ГРВІ у малюків зі збільшенням тимуса

При тимомегалії симптоми ГРВІ більш виражені і зберігаються довше, в порівнянні з дітьми, у яких розміри і маса тимуса відповідають віковим нормам. Перебіг вірусного бронхіту відрізняється більшою тяжкістю, що пов’язано з наявністю імунних порушень і, відповідно, схильністю до затяжного перебігу. Стосується це і проявів інтоксикаційного синдрому: у таких дітей часто визначається тривалий субфебрилітет, а симптоми інтоксикації зберігаються понад тиждень. Кашель під час хвороби часто стає нападоподібним, можливі прояви обструкції бронхів, розвиток несправжнього крупа (стенозуючого ларинготрахеїту).

Статегія лікування дитини з тимомегалією 

Як  захистити вилочкову залозу від вірусного пошкодження

З огляду на несформованість захисних сил в ранньому дитинстві, що у малюків з тимомегалією посилено неспроможністю клітинної ланки імунітету і проблемами з дозріванням Т-лімфоцитів і порушенням балансу між про- і протизапальними цитокінами, питання адекватного лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій та необхідність призначення етіотропної противірусної терапії набуває особливої значущості.

Читайте також: Дослідження противірусної активності діючої речовини протефлазід щодо коронавірусів, включаючи SARS-CoV-2

У даному випадку необхідно вирішити два завдання: безпосередній вплив на причину ураження респіраторного тракту – вірус, та якомога швидше його усунення, щоб мінімізувати вплив на вилочкову залозу. Тому прицільний вплив на вірусні ферменти і блокування внутрішньоклітинної реплікації є необхідними умовами захисту тимуса від вірусної агресії і скорочення тривалості перебігу ГРВІ. Цим вимогам відповідає флавоноїдвмісний противірусний препарат, сироп Флавовір, що містить активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід.  Згідно інструкції препарат дозволений від  народження.

Дія Флавовіра направлена на пригнічення ключових білків розмноження вірусу – ДНК і РНК-полімерази, що за умови своєчасного призначення дозволяє зменшити вірусне навантаження на дитячий організм і знизити шкідливий вплив вірусів на дозрівання Т-лімфоцитів в вилочковій залозі.

Читайте також: Ковід змінив аудиторію: нині він вкрай небезпечний для дітей

Таким чином, гіперплазія тимуса у дітей раннього віку може бути фізіологічним станом, що відображає активне дозрівання Т-лімфоцитів і формування клітинної ланки адаптивного імунітету, і в той же час, при виході за межі нормальних величин (маси і розмірів) складати основу численних проблем зі здоров’ям, аж до важких і невиліковних станів. Так само і зменшення розмірів тимуса може свідчити про наявність атрофії і недосконалість клітинної ланки імунітету. Норма, як і істина, знаходиться посередині.

Вікторія Талько

 

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.