Нейротоксикоз під час ГРВІ у дітей: які механізми запускають віруси

Нейротоксикоз під час ГРВІ у дітей: які механізми запускають віруси

Нейротоксикоз, або первинний інфекційний токсикоз, нерідко виникає на тлі ГРВІ у дітей, особливо раннього віку. Цей стан трактують як неспецифічний і оборотний варіант токсичного ураження центральної нервової системи, який розвивається при тяжкому перебігу інфекційного захворювання, в тому числі й ГРВІ.

Нейротоксикоз супроводжується неврологічними розладами на тлі прогресуючих гемодинамічних та терморегуляційних розладів, порушень обміну речовин і кислотно-основного рівня, що негативно позначається на функціональному стані дитячого організму. Підсумком реалізації вищеописаних патологічних механізмів стають дистрофічні зміни в тканині мозку, а також виражені судинні порушення з розвитком набряку головного мозку.

Оскільки віруси ГРВІ не вважаються нейротропними, неврологічні зміни, які виникають на тлі ураження респіраторного тракту, як і механізми їх розвитку, є сьогодні предметом пильної уваги і вивчення.

Читайте також: Дослідження противірусної активності діючої речовини протефлазід щодо коронавірусів, включаючи SARS-CoV-2

Неврологічні порушення, які частіше спостерігаються у дітей до 3-річного віку з важким перебігом ГРВІ, характеризуються широким спектром клінічних проявів, з них найчастіше реєструються судомний синдром, менінгеальні симптоми і порушення свідомості.

Чому нейротоксикоз виникає в ранньому дитинстві?

Це пов’язано з особливостями дитячого організму, а саме більш високою інтенсивністю обмінних процесів в порівнянні з дорослими. У цьому віці діти схильні до генералізованих запальних реакцій, що поєднується з підвищеною чутливістю нервової тканини до гіпоксії. Крім того, до 3-річного віку відзначається функціональна незрілість гематоенцефалічного бар’єру (ГЕБ), що обумовлює його високу проникність для токсичних продуктів і нерідко закінчується підвищенням внутрішньочерепного тиску і набряком-набуханням головного мозку.

Які чинники підвищують вірогідність розвитку нейротоксикозу у дітей

До них відносять перинатальні патології – гестози, внутрішньоутробну гіпоксію плода, родову травму, асфіксію. Наявність таких станів, як рахіт і гіпотрофія у дитини також підвищують частоту розвитку нейротоксикозу. Оскільки імунні механізми і антитоксичний захист в ранньому дитинстві ще недостатньо сформовані, це стає додатковими факторами в розвитку нейротоксикозу.

Сьогодні показано, що нейротоксикоз частіше виникає на тлі грипозної, парагрипозної та аденовірусної інфекцій.

Які патогенетичні механізми сприяють його появі у дитини

Основним фактором, що обумовлює важкий перебіг ГРВІ у дитини, є генералізація вірусної інфекції, яка починається з потрапляння вірусу в кров і розвитку вірусемії. На цьому тлі відбувається дисеміноване ураження стінок судин, що супроводжується підвищенням їх проникності, а дизрегуляторні порушення судинного тонусу стають причиною спазмів і атонії.

Крім того, в умовах генералізованої запальної реакції під впливом медіаторів запалення гематоенцефалічний бар’єр стає ще більш проникним для токсичних продуктів, які безпосередньо впливають на головний мозок та уражають гіпоталамус, порушують процеси терморегуляції та призводять до гемодинамічних розладів.

Основні прояви нейротоксикозу в дітей

Розгорнутій клінічній картині часто передує період продрому. Короткий за тривалістю він включає такі прояви, як неспокій дитини, порушення поведінки, розлади сну, відмова від годування. 

Згодом у дитини виникають гіпертермія, гіперестезія, вона стає більш дратівливою, її дихання частішає, виникає тахікардія. Можуть розвиватися короткочасні клоніко-тонічні судоми, явища менінгізму, у немовлят може вибухати і пульсувати велике тім’ячко. Поява цих симптомів вказує на наявність у дитини нейротоксикозу I ступеня.

Читайте також: Бронхіт при ГРВІ та коморбідні стани в дітей: як вони впливають один на одного

При II ступені нейротоксикозу відзначається посилення вищеописаних симптомів, температура тіла підвищується до фебрильних і гектичних показників і стає резистентною до жарознижувальної терапії. На піку лихоманки у дитини виникають генералізовані судоми. Крім того, у неї трапляються порушення свідомості аж до сопору, з’являються загальномозкові ознаки (інтенсивний головний біль, блювання, яке не пов’язане з прийомом їжі й не приносить полегшення) та менінгеальні знаки (ригідність м’язів потилиці, симптоми Керніга і Брудзинського). Посилюються тахіпное, тахікардія, гіпотонія, олігурія, шкіра у дитини бліда, пастозна, спостерігається акроціаноз.

При нейротоксикозі III ступеня свідомість дитини пригнічена аж до коми, гіпертермія або дуже висока або знижена до субнормальних значень. Шкіра блідо-ціанотична, можлива поява петехій. Можуть виникати явища ДВС-синдрому.

Читайте також: Як уникнути поліпрагмазії в лікуванні ГРВІ у дітей

Нерідко лікарю доводиться стикатися з ситуаціями, коли у дитини один синдром переважає над іншим. Так, розрізняють енцефалітичний, менінгеальний, менінгоенцефалітичний, гіпертермічний та гіпервентиляційний варіанти нейротоксикозу.

Очевидно, що поява симптомів нейротоксикозу вимагає екстреної госпіталізації дитини і проведення інтенсивної терапії для підтримки вітальних функцій.

Як знизити ймовірність розвитку нейротоксикозу на тлі ГРВІ у дітей раннього віку

Оцінюючи тяжкість ГРВІ у дитини і прогнозуючи перебіг захворювання, лікарю необхідно брати до уваги вік пацієнта і наявність у нього обтяженого преморбідного фону, що може підвищити ризик розвитку нейротоксикозу.

Читайте також: Епідеміологи всього світу вважають, що 2021 рік може бути ускладнений виникненням подвійної пандемії

З огляду на той факт, що ініціатором всіх патологічних механізмів, що реалізуються при нейротоксикозі, є віруси та їх пошкоджуюча дія на клітини, що призводить до утворення токсичних продуктів, які проникають через високопроникний в умовах системного запалення гематоенцефалічний бар’єр, то призначення етіотропного противірусного лікування є вирішальним в зниженні ризику розвитку нейротоксикозу. Особливо це важливо з урахуванням недосконалих імунних та детоксикаційних механізмів, які не справляються з вірусною агресією та її наслідками.

З цих позицій особливої уваги заслуговують флавоноїдвмісні препарати, що містять активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід, наприклад сироп Флавовір. Це обумовлено прямою полімішеневою дією Флавовіру на ферменти, які присутні у всіх вірусів ГРВІ – ДНК і/або РНК-полімерази, а у вірусу грипу ще й на нейрамінідазу, а значить, клініцисту не потрібно витрачати час на ідентифікацію вірусу. При своєчасному призначенні сиропу Флавовір можливо запобігти формуванню нейротоксикозу або полегшити його перебіг у дитини.

Таким чином, одним із заходів щодо запобігання розвитку нейротоксикозу у дітей, який можливо реалізувати в клінічній практиці, є своєчасне призначення противірусних препаратів з прямим впливом на віруси ГРВІ.

Вікторія Талько, д.м.н, професор, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ; експерт з питань імунології, вірусології, і радіобіології

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.