Найчастіші мікст-інфекції при ГРВІ у дітей

Найчастіші мікст-інфекції при ГРВІ у дітей

Який  перебіг має гостра респіраторна інфекція у дітей, які особливості типові для кожного з вірусів, що вражають дихальні шляхи, – добре відомо. Але в реальній клінічній практиці причиною ГРВІ у дітей може бути не один вірус, а асоціація декількох вірусних агентів, кожен з яких сам по собі володіє патогенними властивостями, а в комбінації з іншими їх хвороботворна активність може посилюватися.

Згідно з сучасними даними, частота мікст-інфекцій ГРВІ в дитячому віці може в середньому досягати 23%. Можливе як одномоментне потрапляння в організм дитини декількох вірусів, так і ситуації, коли на захворювання, викликане одним вірусом, нашаровується інший, що істотно змінює клінічну картину та впливає на наслідки і терміни одужання.

Які вірусні асоціації при патології респіраторного тракту найбільш часто зустрічаються в дитячому віці?

Найчастіше у дітей реєструється поєднане інфікування вірусами грипу і парагрипу, риновірусами, респіраторно-синцитіальним та метапневмовірусом, аденовірусами та бокавірусами. Іншими словами, віруси, які найбільш часто викликають застудні захворювання, одночасно є причиною і вірусних асоціацій. При цьому переважним є мікст-інфікування різними серотипами вірусів грипу, вірусу грипу з аденовірусами, респіраторно-синцитіальним вірусом, метапневмовірусом, парагрипу, бокавірусом. Можливі інші комбінації вірусів, що вражають респіраторний тракт.

Як вірусні асоціації впливають на перебіг і прогноз гострого респіраторного захворювання у дітей?

Перш за все, наявність вірусних мікст-інфекцій ускладнює перебіг респіраторного захворювання і негативно впливає на його прогноз. Багато в чому це пов’язано з тим, що віруси, які вражають респіраторний тракт, тропні до різних його відділів, тому присутність в дихальних шляхах одночасно декількох вірусних агентів викликає більш значне ураження і супроводжується більш вираженою запальною реакцією. В такому випадку вірусне захворювання від самого початку набуває важкого перебігу. Це підтверджується даними, отриманими при вивченні впливу мікст-інфекції, в структурі якої був вірус грипу А, і моноінфекції цього вірусу на перебіг і прогноз захворювання. Важкий перебіг грипозної інфекції в половині випадків достовірно частіше спостерігався при її поєднанні з іншими вірусами ГРВІ – аденовірусами, респіраторно-синцитіальним і вірусами парагрипу. На підставі цих даних зроблено висновок про те, що поєднане інфікування вірусом грипу з іншими збудниками ГРВІ є предиктором важкого перебігу захворювання.

Читайте також: Грип у вагітних: подвійна відповідальність за здоров’я матері та майбутньої дитини

Схожі дані отримані щодо поєднання риновірусної та респіраторно-синцитіальної інфекції – станів, які в ранньому дитинстві можуть набувати несприятливого перебігу. Так, моноінфекція риновірусом у більшості дітей має легкий перебіг, але при поєднанні з іншими вірусами, які вражають дихальні шляхи, виникають більш важкі форми захворювання. Одночасне зараження риновірусом і респіраторно-синцитіальним вірусом за частотою розвитку тяжкого перебігу практично не відрізняється від моноінфекції респіраторно-синцитіальним вірусом.

Отримані в дослідженнях дані дозволили зробити висновок про те, що вірусні асоціації у дітей обтяжують перебіг респіраторного захворювання, сприяють подовженню його тривалості, при наявності хронічних станів можуть призводити до їх загострення або ставати фоном для формування ускладнень, пов’язаних з приєднанням вторинних бактеріальних інфекцій. Особливо несприятливий прогноз щодо одночасного зараження вірусами, що вражають респіраторний тракт, визначається в ранньому дитячому віці, коли важкий перебіг ГРВІ супроводжується загрозою зриву компенсаторно-пристосувальних механізмів організму дитини, що в поєднанні з несформованою імунною відповіддю може давати поштовх до розвитку хронічних захворювань.

Які діти знаходяться в групі ризику щодо розвитку мікст-інфекцій вірусами ГРВІ? 

До цієї категорії можна віднести дітей раннього віку, у яких незрілість імунних сил стає сприятливим ґрунтом для одночасного зараження декількома вірусами. Особливо це важливо у відношенні респіраторно-синцитіального вірусу, який вражає переважно дітей раннього віку і викликає бронхіоліт. Нашарування на нього риновірусної інфекції, яка у малюків також здатна вражати дистальні відділи респіраторного тракту, лише погіршить стан дитини. Або вірус грипу, який тропний до епітелію не тільки верхніх, але й нижніх дихальних шляхів, а зараження ним пов’язане з високим ризиком розвитку пневмонії, також несприятливо позначається на прогнозі перебігу захворювання.

Читайте також: Ентеровірусна інфекція у дітей:  сучасні можливості профілактики та лікування

До групи ризику також можна віднести і дітей, які відвідують організовані колективи, де ймовірність одночасно заразитися кількома вірусами ГРВІ набагато вища, ніж в домашніх умовах. У такій ситуації мікст-інфікуванню також сприяє реалізація відразу декількох шляхів передачі вірусної інфекції: повітряно-крапельного і контактно-побутового.

Якою має бути противірусна терапія при вірусних асоціаціях при ГРВІ?

Крім складності визначення, який вірус або асоціація декількох вірусних агентів стали причиною тяжкого перебігу респіраторного захворювання у дитини, перед лікарем стоїть непросте завдання, якій лікувальній стратегії віддати перевагу?

З огляду на високу поширеність у дітей мікст-інфекцій ГРВІ, які обумовлюють від самого початку важкий перебіг і ризик ускладнень, в даному випадку доцільність одночасного впливу на активність кожного вірусу не викликає сумнівів. Але тут виникає проблема, оскільки для визначення вірусів потрібен час, якого при тяжкому перебігу респіраторної інфекції у дитини просто немає.

Читайте також: Вірус грипу і захисні бар’єри респіраторного тракту у дітей: битва нерівних

Значить, кращою тактикою буде призначення противірусного препарату, який би діяв відразу на всі можливі віруси, що викликають респіраторне захворювання. Завдання непросте з урахуванням того, що всі віруси ГРВІ різні, починаючи з того, що вони ДНК і РНК-вмісні. Тому потрібен препарат, який буде впливати на ключові ферменти кожного з вірусів, при цьому ці ферменти будуть разюче відрізнятися. Шляхом тривалих досліджень такий фермент був знайдений – це ДНК/РНК-полімераза, основний фермент вірусів, завдяки яким вони реплікуються в інфікованій клітині. Без нього вірус, який потрапив до внутрішньоклітинного простору, не зможе відтворити численне потомство, а значить, інфекційний процес сповільнитися, якщо не перерветься повністю. Здатністю блокувати ДНК/РНК-полімерази володіє прямий противірусний препарат Флавовір сироп (до складу якого входить рідкий екстракт Протефлазід). Він дозволений до застосування з народження, а його доза визначається відповідно до віку дитини. Це дозволяє призначати Флавовір з раннього дитинства при будь-яких гострих вірусних захворюваннях дихальних шляхів: як моноінфекціях, так і вірусних асоціаціях, оскільки він блокує ключовий і спільний для вірусів ГРВІ фермент – ДНК-полімеразу і РНК-полімеразу. Завдяки цьому знижується кількість вірусних копій і зменшується вірусне навантаження, що виражається в полегшенні перебігу захворювання у дитини і прискоренні термінів одужання. Це робить проблему мікст-інфекцій при ГРВІ цілком вирішуваною.

Лариса Кузнєцова, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

One thought on “Найчастіші мікст-інфекції при ГРВІ у дітей

  1. Автор статті дуже влучно зауважила, що причиною ГРВІ у дітей найчастіше можуть бути декілька вірусів. Тому для лікування маленького пацієнта, потрібно обирати противірусний препарат, який буде блокувати ДНК/РНК полімерази різних вірусів. Препарат має бути з прямою противірусною дією та високим ступенем безпеки (можливість призначення з перших днів життя).

Comments are closed.

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.