Як оптимізувати лікування ГРВІ у дитини?

У терапії будь-якого захворювання виявлення причини його розвитку та її усунення є запорукою повного одужання. З цієї точки зору основою лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, на частку яких припадає найбільша кількість звернень за медичною допомогою, має бути вплив на вірус, який є винуватцем запальних змін в дихальних шляхах та ініціатором багатьох ускладнень, хронічних і відтермінованих патологічних станів, здатних впливати на стан здоров’я та якість життя дитини в майбутньому.

Проте, вплив на вірус як причину ГРВІ – важливий, однак не єдиний напрямок в лікуванні. Не варто відкидати і той факт, що з вірусом також бореться імунна система дитини, яка не тільки не сформована, але і може страждати від вірусної агресії. Тому нерідко вона сама потребує допомоги.

Яка підтримка потрібна несформованим захисним силам дитячого організму?

Відомий той факт, що безліч вірусів для досягнення того, щоб потрапити в тропні клітини й налагодити в них виробництво копій, обрали стратегію, суть якої зводиться до пригнічення будь-якими способами імунних механізмів, які переслідують зворотну мету – не допустити проникнення вірусів в клітини і заблокувати їх внутрішньоклітинну реплікацію.

Однак від початку захисні сили дитячого організму опиняються в нерівних умовах з вірусним агресором, що призводить до розвитку різних імунних порушень і сприяє подальшому прогресуванню респіраторної інфекції. Це пояснює той факт, чому в дітей, особливо раннього віку, ГРВІ частіше перебігає важко з розвитком ускладнень, а патологічний процес може охоплювати не тільки дихальну, а й серцево-судинну, травну, центральну нервову та інші системи дитячого організму.

Читайте також: Як уникнути поліпрагмазії в лікуванні ГРВІ у дітей

На даний час проведені клінічні дослідження, в яких показано, що імунні порушення, які виникають у дітей на початку розвитку вірусного ураження респіраторного тракту, можуть бути охарактеризовані як імунодефіцит з відносною супресією, що полягає в зменшенні циркулюючих Т-хелперів і зниження імунорегуляторного індексу. Тому допомога захисним силам дитячого організму може полягати в їх поверненні на вихідні фізіологічні рівні їх реагування без додаткової стимуляції.

Чи рівноцінні в терапії ГРВІ два підходи противірусний та імунонормалізуючий?

При уявній на перший погляд однаковій значущості все-таки противірусний є більш важливим. Адже з вірусу в організмі дитини починаються всі запальні процеси та імуноопосередковані органні й системні ушкодження. Без вірусу реалізація багатьох ускладнень і хронічних станів була б неможливою. Тому етіотропна терапія, що передбачає усунення вірусу, повинна бути першочерговою.

Як сьогодні в клінічній практиці при лікуванні ГРВІ можна реалізувати противірусну дію і підтримку природного захисту дитячого організму?

Рішенням цього питання може стати призначення флавоноїдовмісних препаратів, наприклад, сироп Флавовір, до складу якого входить активна (діюча) речовина – рідкий екстракт протефлазід, що володіє доведеною противірусною дією, а також здатністю нормалізувати стан природних захисних сил дитячого організму. Пряма противірусна дія реалізується за рахунок пригнічення вірус-специфічних ферментів – ДНК і РНК-полімерази, а також нейрамінідази вірусу грипу. Це дозволяє знизити число вірусних копій і таким чином зменшити вірусне навантаження на імунну систему дитини, полегшуючи їй боротьбу з причиною захворювання.

Читайте також: Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей: особливості терапії

Вивченню імунотропних властивостей препаратів з діючою речовиною протефлазід присвячено чимало клінічних досліджень. Показано, що вони володіють нормалізуючим впливом на імунітет дитини за рахунок комплексної дії на чинники неспецифічного і специфічної захисту. Їх вплив на імунні механізми реалізується за рахунок впливу на клітини фагоцитарної системи: моноцити/макрофаги і нейтрофіли, що було підтверджено  експериментальними дослідженнями. Як відомо, фагоцитарна система відіграє важливу роль в інтерфероногенезі та впливає на параметри клітинного і гуморального імунітету. Взаємодія препаратів з діючою речовиною протефлазід з моноцитами/макрофагами і нейтрофілами призводить до підвищення їх функціональної активності та посилення вироблення цитокінів і стимуляції фагоцитозу.

Важливо відзначити, що індукування продукції цитокінів відбувається тільки при їх початкових низьких або недостатніх рівнях. При від початку підвищених рівнях цитокінів, препарати з діючою речовиною протефлазід не впливають на їх продукцію або навіть дещо знижують її. Те саме спостерігається і при взаємодії з мононуклеарами периферичної крові людини. Препарати, що містять активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід посилюють цитотоксичність NK-клітин, але тільки в тих випадках, якщо ця цитотоксичність була від початку зниженою. Важливо підкреслити, що загалом ефекти таких препаратів щодо імунної системи є імуномодулюючими, регулюючими, тобто вони залежать від початкового рівня її функціональної активності.

Читайте також: Епідеміологи всього світу вважають, що 2021 рік може бути ускладнений виникненням подвійної пандемії

Крім описаних вище імунотропних ефектів, Препарати, що містять активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід також нормалізують клітинний імунітет, підвищують міграцію і кооперацію Т- і В-лімфоцитів, а також стимулюють процеси клітинного ділення та диференціювання.

Всі описані впливи флавоноїдів рідкого екстракту протефлазід, які входять до складу сиропу Флавовір, можуть стати вагомою підтримкою природному борцю з вірусним агентом – імунній системі, яка в умовах вірусної агресії сама стає об’єктом вірусної атаки з формуванням імуносупресивного стану.

Читайте також: Нетоксичні та з противірусними механізмами дії: цікаві факти про флавоноїди

Таким чином, цінність флавоноїдовмісних препаратів полягає перш за все в здатності пригнічувати ключові ферменти, які забезпечують внутрішньоклітинну реплікацію вірусів ГРВІ – ДНК- і РНК-полімерази, а також антинейрамінідазна активність, яка унеможливлює поширення найбільш агресивного по відношенню до імунної системи вірусу грипу по респіраторному тракту. Однак не менш значущою є і нормалізація природних захисних сил, які можуть знижуватися під впливом вірусів ГРВІ та ставати причиною важкого і ускладненого перебігу захворювання.

Саме сукупність прямої противірусної та імунонормалізуючої дій робить сироп Флавовір дієвим засобом у комплексному лікуванні ГРВІ та грипу у дітей, оскільки дозволяє задіяти проти вірусів зразу два інструменти: пряму противірусну дію активної (діючої) речовини – рідкого екстракту протефлазід, що дає змогу подолати причину захворювання та полегшує боротьбу з вірусом, і підтримку природних захисних сил організму дитини.

Лариса Кузнєцова, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.