Особливості гіперзапальної реакції при COVID-19

Захворювання COVID-19 – потенційно важка гостра респіраторна інфекція, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2. Розвиток захворювання пов’язаний як зі специфічними противірусними, так і з запальними реакціями, ступінь вираженості яких визначає, чому в деяких людей перебіг хвороби безсимптомний, а в інших призводить до розвитку серйозних ускладнень зі смертельними наслідками.

При цьому розуміння особливостей механізмів розвитку коронавірусної інфекції з урахуванням властивостей вірусу і реакції імунної системи організму господаря на вірус, має вирішальне значення для прийняття рішень щодо найефективнішої стратегії боротьби з хворобою на кожній стадії.

Читайте також: Від запалення до хвороби й депресії: коли імунна система підпорядковує собі мозок

Вважається, що тяжкість перебігу COVID-19 пов’язана з прогресуванням захворювання, якщо вірусне навантаження не контролюється належним чином на ранній стадії інфекції. Зауважено, що вірусне навантаження при COVID-19 досягає максимальних значень протягом першого тижня від початку захворювання.

Крім того, ймовірність прогресування захворювання і важкого перебігу збільшується з віком, причому найбільш уразливими є люди похилого віку з супутньою хронічною патологією. Захворювання, що впливають на тяжкість перебігу COVID-19, включають артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічну хворобу нирок і хронічну обструктивну хворобу легенів (ХОЗЛ).

Основна динаміка клінічних проявів при COVID-19

Найчастішими симптомами COVID-19 на початкових стадіях захворювання є підвищена температура тіла, сухий кашель, біль у м’язах і надмірна втомлюваність. Іноді можуть спостерігатися відходження мокротиння, головний біль, кровохаркання і діарея. В цей період виникає лімфопенія, найчастіше вона реєструється на 4–8 добу після початку захворювання. В процесі прогресування COVID-19 з’являються такі симптоми, як задишка (середній час появи становить приблизно 8 днів з моменту появи симптомів) і гіпоксичні зміни. Вони супроводжуються нейтрофілією, вкороченням протромбінового часу і збільшенням концентрації D-димеру в плазмі крові.

Читайте також: У чому небезпека препаратів для підвищення імунітету

Важке ускладнення захворювання – гострий респіраторний дистрес-синдромом (ГРДС), зазвичай виникає на 9-й день від початку захворювання, розвивається при великому двосторонньому запаленні легенів. Його поява часто супроводжується підвищеним рівнем С-реактивного білка, лактатдегідрогенази, D-димеру, феритину, тропоніну, N-кінцевого натрійуретичного пептиду та IL-6. На цьому етапі пацієнтам часто потрібна госпіталізація до відділень інтенсивної терапії та проведення ШВЛ.

Механізми розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому при важкій формі COVID-19

Як відомо, SARS-CoV-2 насамперед інфікує пневмоцити 2 типу, які експресують рецептори ACE2 в альвеолах. Активна реплікація SARS-CoV-2 викликає піроптоз клітини-господаря і вивільнення вірусних нуклеїнових кислот і прозапальних цитокінів. Вони розпізнаються рецепторами поруч розташованих пневмоцитів та резидентних альвеолярних макрофагів, які запускають утворення прозапальних цитокінів та хемокінів, включаючи IL-1β, IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-α, IFN-γ.

Читайте також: Противірусні препарати слід призначати у перші години інфікування SARS-CoV-2 – глава Союзу споживачів медичної продукції

Пізніше в легеневу паренхіму та інтерстицій рекрутуються Т-лімфоцити, нейтрофіли і NK-клітини. Пряме інфікування ендотеліальних клітин SARS-CoV-2 також призводить до ендотеліїту легеневої судинної сітки. У процесі прогресування захворювання явища дихальної недостатності нерідко зберігаються, незважаючи на проведення ШВЛ.

Гіперзапальна реакція на вірусну інфекцію розглядається в якості причини розвитку ускладнень при важкій формі захворювання, що стає причиною смерті пацієнтів.

Імунні порушення, що характеризують гіперзапальну реакцію при COVID-19

Гіперзапальна реакція, яка спостерігається при важкій формі COVID-19, характеризується підвищеними рівнями в плазмі про- і протизапальних цитокінів (IL-1β, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IFN-γ, TNF), а також хемокінів, роль яких полягає в залученні нейтрофілів, Т-лімфоцитів і NK-клітин в зону запалення. Крім того, більш високі рівні IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF, IP10, MCP1, MIP1A і TNF визначаються у пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Крім того, є дані, що підвищені рівні IL-6 в сироватці  значною мірою пов’язані зі смертельними наслідками при важкій формі COVID-19.

Читайте також: Уроки, которые необходимо извлечь из коронавирусной пандемии

На підставі цього був зроблений висновок, що імунологічний профіль захворювання у пацієнтів з важкою формою COVID-19 нагадує синдром вивільнення цитокінів (CRS) та вторинний гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз (sHLH), відомий як синдром активації макрофагів (MAS).

Способи протидії розвитку гіперзапальної реакції при COVID-19

Таким чином, терапія, спрямована на модуляцію імунної відповіді, може мати вирішальне значення для лікування і профілактики іммунопатології у пацієнтів з прогресуючим перебігом захворювання. Проте, в запобіганні розвитку важких форм захворювання важливо впливати на вірусне навантаження, яке при COVID-19 має не менш важливе прогностичне значення.

У зв’язку з цим застосування препаратів з доведеним прямим противірусним впливом на SARS-CoV-2 має першорядне значення. Одним із них є противірусний препарат на основі флавоноїдів, що містить активну (діючу) речовину – рідкий екстракт протефлазід, дія якого спрямована на 3СL-протеазу коронавірусу, що відіграє ключову роль у внутрішньоклітинній реплікації. Пригнічення цього вірус-специфічного ферменту дозволяє не допустити зростання вірусного навантаження, що за умови призначення противірусного препарату, з активною (діючою) речовиною – рідким екстрактом протефлазід, на ранніх етапах розвитку захворювання є цілком досяжним.

Читайте також: Іноді він повертається: ніхто не застрахований від повторного COVID-19

Таким чином, гіперзапальні процеси, що запускаються при обтяженому перебігу COVID-19, впливають на його наслідки. Щоб не допустити прогресування патологічного процесу, важливо починати застосування противірусного препарату на ранніх етапах, при появі перших симптомів коронавірусної інфекції.

Вікторія Талько

 

One thought on “Особливості гіперзапальної реакції при COVID-19

  1. Прочитав статью, стало понятно почему важно применение препарата прямого противовирусного действия в первые дни . Кроме того, что Протефлазид убивает вирус в клетке, не давая ему возможности размножаться, так еще и стимулирует выработку собственных интерферонов! И, что самое важное, для меня, как мамы, можно абсолютно безопасно и , главное, эффективно, давать деткам с 0

Comments are closed.

Попередження-угода!
У даній публікації лікарі надають професійну спеціалізовану інформацію про препарати з певною діючою речовиною,зокрема про її, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу, передбачену законодавством інформацію, виключно спеціалістам галузі охорони здоров’я (особам, що мають вищу або середню спеціальну медичну освіту).


Цією Згодою я приймаю угоду та підтверджую, що я є дипломованим спеціалістом у галузі охорони здоров’я (лікарем, фармацевтом тощо),чим підтверджую свій професійний статус, ознайомлений та підтримую попередження-угоду про користуванням публікаціями і отримання спеціалізованої інформації, запитую та бажаю отримати таку спеціалізовану професійну інформацію.